تور مشهد


تور مشهد همه روزه هوای زمینی و با قطار و قیمت های متنوع برای هر بودجه ای با ما تماس بگیرید

هتل رضا مشهد نام هتل هتل رضا مشهد قیمت هتل رضا مشهد : جزو هتل های ازران مشهد تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۱۵دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۵ دقیقه آدرس هتل رضا مشهد و نمایش آن روی نقشه : خیابان طبرسی حد […]

  نام هتل هتل نجف اشرف مشهد قیمت هتل نجف اشرف مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۱۵دقیقه با ماشین فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه پیاده آدرس هتل نجف اشرف مشهد :  خیابان امام رضا،چهارراه دانش،دانش غربی […]

  نام هتل هتل امیر مشهد قیمت هتل امیر مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل امیر مشهد :خیابان آزادی ، مقابل باغ نادری خدمات هتل امیر مشهد آب […]

  نام هتل هتل طوبی مشهد قیمت هتل طوبی مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۱۰دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۲دقیقه آدرس هتل طوبی مشهد                 مشهد- میرزای شیرازی ۲ خدمات هتل طوبی مشهد سرویس چای آسانسور اتاق های […]

  نام هتل هتل کنعان مشهد قیمت هتل کنعان مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۱۵دقیقه با خودرو فاصله هتل تا راه آهن: ۱۰ دقیقه با خودرو فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه پیاده روی آدرس هتل کنعان مشهد : مشهد ، خیابان امام رضا،امام […]

  نام هتل هتل فرید مشهد قیمت هتل فرید مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل فرید مشهد : مشهد،خیابان احمد اباد، حدفاصل محتشمی و عارف خدمات هتل فرید […]

صفحات