تور مشهد


تور مشهد همه روزه هوای زمینی و با قطار و قیمت های متنوع برای هر بودجه ای با ما تماس بگیرید

نام هتل هتل کاملیا مشهد قیمت هتل کاملیا مشهد : جزو هتل های ارزان مشهد تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل کاملیا مشهد و نمایش آن روی نقشه مشهد: خدمات هتل کاملیا مشهد آب […]

نام هتل هتل فرهاد مشهد قیمت هتل فرهاد مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ ستار ه فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل فرهاد مشهد           :       مشهد- خیابان امام رضا -امام رضا۲۹ – پلاک۱۵ […]

نام هتل هتل آفریقا مشهد قیمت هتل آفریقا مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل آفریقا مشهد :  مشهد،خیابان امام رضا،امام رضا۱۶،نبش چهارراه عنصری خدمات هتل آفریقا مشهد سرویس چای […]

نام هتل هتل جواهری مشهد قیمت هتل جواهری مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۲۰ دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه آدرس هتل جواهری مشهد               مشهد،ابتدای خیابان امام رضا. هتل جواهری خدمات هتل جواهری مشهد […]

  نام هتل هتل پارسا مشهد قیمت هتل پارسا مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۲۰ دقیقه با ماشین فاصله هتل تا راه آهن: ۱۵ دقیقه با ماشین فاصله هتل تا حرم : ۱۰ دقیقه با ماشین آدرس هتل پارسا مشهد : مشهد،دانش شرقی۲۵،پلاک خدمات هتل […]

  نام هتل هتل الوند مشهد قیمت هتل الوند مشهد : جزو هتل های متوسط تعداد ستاره : ۳ستاره فاصله هتل تا فرودگاه : ۳۰ دقیقه فاصله هتل تا راه آهن: ۳۰دقیقه فاصله هتل تا حرم : ۲۰ دقیقه آدرس هتل الوند مشهد                    مشهد،میدان برق , ملک […]

صفحات