تور مشهد


تور مشهد همه روزه هوای زمینی و با قطار و قیمت های متنوع برای هر بودجه ای با ما تماس بگیرید

تور مشهد هوایی تاریخ رفت:۲۹اردیبهشت……………………..تاریخ برگشت:۱ خرداد تور مشهد ۳ شب و ۴ روز هتل سه ستاره الوند نفری:۳۲۷۰۰۰تومان ************* تور هوایی مشهد خدمات تور هتل الوند مشهد شامل: اقامت۳ شب و  ۴ روز صبحانه ناهار شام منو انتخابی استقبال فرودگاهی سرویس به حرم رایگان ***************** تور مشهد با هواپیما جهت رزرو تور مشهد هتل […]

تور مشهد با هواپیما تاریخ رفت:۱۵اردیبهشت۹۲………………………….تاریخ برگشت: ۱۷اردیبهشت ۹۲ تاریخ رفت: ۱۶اردیبهشت۹۲…………………………تاریخ برگشت: ۱۸ اردیبهشت۹۲ تور ۲ شب و ۳ روز هتل سه ستاره نفری : ۲۸۵۰۰۰تومان ****************** تور هوایی مشهد تاریخ رفت: ۱۷اردیبهشت۹۲……………………….تاریخ برگشت: ۱۹اردیبهشت۹۲ تور ۲ شب و ۳ روز هتل الوند مشهد نفری: ۲۹۵۰۰۰تومان ****************** تور مشهد هوایی خدمات تور هتل الوند […]

تور هوایی مشهد تاریخ رفت: ۴ اردیبهشت……………………….تاریخ برگشت: ۶ اردیبهشت قیمت تور مشهد ۲ شب و ۳ روز هتل ۳ ستاره……………………۳۲۰۰۰۰تومان **************** تور مشهد هوایی تاریخ رفت: ۴اردیبهشت: …………………….تاریخ برگشت: ۷ اردیبهشت تور مشهد هتل الوند ۳ شب و ۴ روز ………………….۳۵۵۰۰۰تومان *************** تور هتل الوند مشهد خدمات تور شامل: صبحانه ناهار شام منو انتخابی […]

تور مشهد هوایی تاریخ رفت:۲۸فروردین…………………………….تاریخ برگشت:۳۰فروردین تور مشهد هوایی هتل الوند ۲ شب و ۳٫ روز نفری: ۳۱۰۰۰۰۰ شب اضافه نفری: ۳۵۰۰۰تومان ******************* تور زمینی مشهد تاریخ رفت:۲۸فروردین………………………..تاریخ برگشت: ۱اردیبهشت تور مشهد زمینی هتل سه ستاره الوند ۲ شب و ۳٫ روز  با قطار ۶تخته : ۱۶۵۰۰۰۰ تور مشهد زمینی  هتل الوند ۲ شب و […]

تور مشهد زمینی تاریخ رفت:۲۶ فروردین…………………………تاریخ برگشت: ۲۹فروردین قیمت تور مشهد زمینی ۲ شب و ۳ روز با قطار۶ تخته نفری: ۱۶۵۰۰۰تومان ************* تور مشهد زمینی فروردین ۹۱ تورد زمینی هتل الوند مشهد   ۲ شب و ۳ روز با قطار ۴ تخته دلیجان: ۱۷۰۰۰۰تومان **************** تور مشهد زمینی از تهران تور مشهد هتل الوند ۲ […]

تور هوایی مشهد تاریخ رفت:۲۳فروردین……………………..تاریخ برگشت: ۲۵فروردین تورهتل الوند مشهد۲ شب و ۳روز نفری:۳۱۵۰۰۰تومان ****************** تور مشهد هوایی تاریخ رفت: ۲۳ فروردین………………….تاریخ برگشت: ۲۶فروردین تور مشهد هتل ۳ ستاره۳ شب و ۴ روز نفری: ۳۵۰۰۰۰تومان ************** تور مشهد هتل الوند خدمات هتل الوند شامل: صبحانه ناهار شام استقبال فرودگاهی سرویس به حرم رایگان ************** تور […]

صفحات